Brukere

Åpningsbilde viser en liste over alle registrerte brukere på organisasjonen. Her kan man se om brukere har verifisert seg via velkomstmail, e-post adresse, mobilnummer (dersom registrert) og innstillinger for varsling (e-post/mobil).

Ved hjelp av verktøylinjen kan man legge til nye brukere eller roller. Endre listevisning mellom brukere og roller, samt eksportere tabellen til Excel. Starter med å forklare en del nøkkelbegreper i DISCOVER angående brukere.

Superbruker

En superbruker kan tildeles til en bruker som en del av oppsette av systemet fra leverandør. En superbruker har tilgang til alle funksjoner og data i systemet uten at dette spesifiseres nærmere

Rolle

Rolle benyttes for å enkelt kunne tildele like rettigheter til mange brukere samt kombinere rettigheter til en bruker. Rettigheter består både av tilgang til bygg,målere og applikasjoner i systemet. Konfigurasjon av rolle og bruker er identisk bortsett fra at rolle selvsagt ikke inneholder email og mobil felt. Videre forklares derfor bare bruker i detalj siden rolle er nærmest identisk.

Bruker

Er som navnet antyder noe som må opprettes for å tildele en person tilgang til systemet. En bruker kan tildeles flere roller og tilgangene for bruker etter pålogging vil da inneholde summen av rettigheter gitt til bruker pluss summen av rettigheter for alle tildelte roller .