Legg til bruker

Bruker opprettes ved å trykke på Legg til knapp over brukerlisten. Følgende dialog vil da bli vist på skjermen. Når "Opprett bruker" knapp trykkes vil systemet kvittere med listen av alle brukere i systemet.