Rediger bruker

Data en kan legge til på en bruker er forklart nedenfor

Varsling

I tillegg til epost kan mobilnummer legges til brukerkonto. Det er også mulig å aktivere/deaktivere varsling for valgt bruker. Er en bruker lagt til en regel som skal varsles på f.eks sms vil bruker bare få melding hvis mobil varsling er aktivert her selv om regelbrudd oppstår.

Rolle

Som forklart i innledning er det vist på skjermbildet nedenfor valg boks for roller. Alle roller definert i systemet vil her vises.

Funksjonalitet

Her defineres hvilke applikasjoner/menyer som skal tillates for denne brukeren og hvilken tilgang innenfor denne applikasjonen bruker gis. Admin tilgang betyr at bruker for tilgang til slett/oppdater/opprett knapper Lese gir bare tilgang til å se på data innenfor applikasjon

Bygg

Velg kombinasjon av bygg som bruker skal ha tilgang til som vist nedenfor.

Måler

Velg kombinasjon av måler(e) som bruker skal ha tilgang til som vist nedenfor.