Bygninger

Viser en liste over alle bygg din brukerkonto har tilgang til.

Ved hjelp av verktøylinjen kan man legge til nye bygg, sortere og eksportere fra tabellen.

!!! Ta kontakt med din systemadministrator dersom du mangler tilgang til bygg. Byggtilgang administreres ikke av Smart Grid Norway.