Åpningstider

Her kan en legge inn byggets åpningstider som vil vises som bakgrunn på døgnprofil. Det vil senere bli lagt inn rapporter som analyser forbruk når bygget er stengt for å avdekke unormalt høgt forbruk.eks.