Budsjett

Det er mulig å definere et energibudsjett pr måned.som kan benyttes til å måler energiforbruk mot. Budsjett kan settes opp som f.eks 5% reduksjon i forhold til året før. Kan budsjettere totalt eller pr budsjettpost som systemet summerer automatisk til total budsjett.