En linje skjema

Her defineres en en linje skjema med ført å definere en eller flere hovedtavler i bygget. Målere dras så over under respektive hovedtavle/måler for å bygge struktur.