Energiblokker

Her kan en definere energiblokker med navn/areal og farge en ønsker på grafer. Ved konfigurasjon av målere kan en organisere målere i energiblokker som er definert.