FDV

Det er mulig å laste opp filer som er relatert til bygget slik som

  • Tegninger
  • FDV dokumentasjon til sentralt utstyr
  • Prosedyrer
  • ..

I steden for å laste opp en fysisk file kan det opprettes en link mot et annet dokumentasjonssystem.