Matematiske målere

En matematisk måler er en kombinasjon av andre målere som formel bygges opp interaktivt. Formel kan være (aXk1 + bXk2)/c hvor ab ,b og c er målere definert i systemet.