Nøkkelinfo

Her må nøkkelinfo om bygg legges inn for slik at rapporter & sammenligninger av bygg blir mulig.