Oppdateringslogg

Alle endringer som utføres i DISCOVER blir tatt vare på og lagret med følgende informasjon

  • Tidspunkt endringen ble utført
  • Type endring (Ny,slett,oppdater)
  • Informasjon om endring (Verdi før/etter)
  • Hvem utførte endring