Manuelle målere

Etter at manuelle målere er opprettet kan de benyttes i systemet på samme måte som en automatisk måler. Konfigures f.eks med energiblokk og budsjettpost. Det er mulig å registere manuelle målere som det kan registreres forbruk på to ulike måter

  • Stand Registerer stand på et tidspunkt og DISCOVER vil registrere timesverdier basert på forskejjl i stand mellom tidsrom. Det er mulig å endre stand å lage timesverdier på nytt for å korrigere eventuelle feilregisreringer

  • Forbruk Ved å oppgi forbruk mellom to tidsrom vil DISCOVER fordele dette mellom alle timer mellom registreringer.

Bildene nedenfor viser hvordan date registreres og kan vises.