Regler

Start med å velge bygning fra dropdown liste øverst. Man vil da få opp en liste over alle regler som er definert for valgt bygning. I tabellen ser man blant annet regelnavn og for hvilket utvalg regelen kjøres på.

Nye regler kan legges til ved hjelp av verktøylinjen. På verkøylinjen finnes også knapper for sortering og eksport.