Basis

Forklaring til punkter uthevet på skjermbilde

 1. Utvalg som regel gjelder for

  Systemet plukker automatisk tilgjengelige alternativer basert på type utvalg. Bruker måler som betegnelse i resten av forklaringen selv om det gjelder alle typer.

 2. Summar alle målere i utvalg

  Hvis denne opsjon er valgt vil alle målere summeres og teste mot max/min grense. Alternativet er at hver måler sjekkes mot max/min grense.

 3. Prioritet

  • Høy
  • Middels
  • Lav
 4. Hvem skal varsles ved regelbrudd

  • Alle kanaler
  • Email
  • Sms
  • Email & SMS
 5. Datagrunnlag for simulering av døgn profile
 6. Velg målere som skal sjekkes

  Velg en eller flere målere som regel gjelder for.

 7. Fyll in grenser basert på siste målerverdier

  Fyll automatisk ut grenseverdier basert på siste verdier som beregnes basert på simulering.

 8. Simuler

  Test basert på siste målerverdier .