Utførte varslinger

Åpningsbilde viser en liste over alle varsel som er sendt fra Discover. I tabellen ser man tidspunkt, regel, bygning og måler(e) som varselet gjelder for. I tillegg vil man se om varselet er sendt via e-post eller SMS.

Ved hjelp av verktøylinjen kan man slette, gruppere og eksportere oppføringer i tabellen.