Produksjon

Grafisk/Tabularisk framstilling

Registrerte data for produksjon kombineres med registrerte måleverdier for målere som er koblet opp mot produksjon.

Forklaring til skjembilde ovenfor.

(1)

Velg bygg

(2)

Velg tidsrom/oppløsning for grafer

(3)

Viser liste av definere produksjon varelinjer.

(4)

Produksjon fordelt over tidsrom/oppløsning som valgt i (2)

(5)

E/P Kurve som viser hvor mye energi som har gått med på å produsere et kvantum varer.

(6)

Viser enheter produsert i forhold til energiforbruk

(7)

Viser energimengden /kvantum som er gått med til produksjon pr enhet i valgt tidsrom.

(8)

Logg av produksjonforbruk tid.