Bygninger

1. Byggvelgeren kan brukes til å enkelt hoppe til andre bygninger.

2. Periode og oppløsning kan endres her. Valgt periode og oppløsning blir gjenspeilet i grafene under.

3. Bilde av valgt bygning.

4. Knapper som kan brukes til å laste opp dokumenter og bilder relatert til bygningen.

5. Graf som viser elektrisitetsforbruk for valgt periode sammenlignet med budsjett og utetemperatur.

6. Høyeste og laveste forbruk i valgt periode.

7. Forbruk i forhold til budsjett.

8. Totaler for diverse miljø- og budsjett-relaterte nøkkeltall.

9. Døgnprofil som viser når på døgnet bygget bruker mest energi. der åpningstid er skyggelagt

10. Byggets registrerte energimerking.

11. Maksimal effekt i valgt periode i forhold til grenseverdi.

12. Visualisering av inntjeningstid, besparelser og tilbakebetaling på investering.

13. Kakediagramt som viser totalt forbruk i perioden fordelt på budsjettposter.

14. Teoretisk E/T-kurve og reell E/T-kurve basert på energi forbruk.

15. Energiforbruk sammenlignet med budsjett, og akkumulert energiforbruk sammenlignet med akkumulert budsjett.